Từ khóa: ấm Nghi Hưng

Phân loại các loại ấm trà Tử sa

Phân loại các loại ấm trà Tử sa

Loại Thực Dụng : Là hàng sản xuất đại trà có nhiều người làm. Công nghệ sản xuất không cao, sản xuất với số lượng lớn, chủng loại đơn điệu. loại Ấm này tiện dụng, đáp ứng nhu cầu sử