Từ khóa: Bình ngâm rượu 38 lít

Bình ngâm rượu MS07 – loại 38 lít

Bình ngâm rượu MS07 – loại 38 lít

Từ nguyên vật liệu cao cấp cho ra sản phẩm thủy tinh cao cấp, chứa được thể tích cao, an toàn và tiện lợi khi sử dụng. Với thiết kế thủy tinh cao hoàn toàn phù hợp với việc ngâm