Từ khóa: bình ngâm rượu 48L

Bình ngâm rượu MS08 – loại 48L

Bình ngâm rượu MS08 – loại 48L

Bình thủy tinh cao 101.5 cm ( 1 mét ) với dường kính là 23.5 cm. Ngâm sâm, rắn… vị thuốc quý , thuốc bắc có chiếu cao. Bình Hàn Quốc, an toàn khi sử dụng. Bình ngâm rượu Hàn