Từ khóa: bình rượu

Nậm rượu bát tràng 04

Nậm rượu bát tràng 04

Từ xa xưa, Người Việt chúng ta đã biết vận dụng các dụng cụ đơn giản, thô sơ để chứa đựng rượu, ngâm rượu, phục vụ cho nhu cầu hàng ngày….Cho đến ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh