Từ khóa: chú tiểu ngồi thiền

Tháp xông trầm – Chú tiểu ngồi thiền mây

Tháp xông trầm - Chú tiểu ngồi thiền mây

Gốm sứ được coi là tinh hoa nghệ thuật tại các quốc gia Châu Á bởi chúng thể hiện được tinh thần và linh hồn của cả một dân tộc trong từng chi tiết mà tác phẩm đó mang theo.