Từ khóa: đạt ma

Tháp xông trầm hương – Đạt ma ngồi thiền

Tháp xông trầm hương - Đạt ma ngồi thiên

Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam đều tin tưởng ở thế giới bên kia, trong khoảng không gian vô định, có những hình ảnh, những con người đang hướng về chúng ta, đang ở bên chúng ta hằng