Từ khóa: giá nậm rượu

Nậm rượu bát tràng 07

Nậm rượu bát tràng 07

Nậm rượu Bát Tràng cũng như những đồ gốm sứ khác, đều trải qua rất nhiều công đoạn để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Làng nghề Bát Tràng nổi tiếng là một trong những làng nghề cổ truyền lâu