Từ khóa: hà nội

Các vùng miền trồng trà trên bản đồ Việt nam

Các vùng miền trồng trà trên bản đồ Việt nam

Các loại trà Việt Nam bắt nguồn chủ yếu ở 3 vùng lớn, trà bắc ở Thái Nguyên, trà hương, trà ô long ở Bảo Lộc và và các loại trà shan cổ thụ ở Tây Bắc. Bản đồ các