Từ khóa: hương vị

Nhận biết hương vị có trong các loại trà

Nhận biết hương vị có trong các loại trà

Mùi hương là các phẩm chất của trà được cảm nhận bằng mũi. Bạn có thể thưởng thức hương trà ở cả nước trà và sợi trà vừa pha trong ấm. Tôi thường thích thưởng thức mùi hương trong ấm