Từ khóa: nậm rượu 02

Nậm rượu bát tràng 02

Nậm rượu bát tràng 02

Sản phẩm còn được tạo ra từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân gốm tài hoa nhất , giàu kinh nghiệm nhất của Bát Tràng để làm nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Sản