Từ khóa: nậm rượu 06 cao cấp

Nậm rượu bát tràng 06

Nậm rượu bát tràng 06

Nậm rượu gốm sứ được làm từ loại đất sét trắng, qua nhiều giai đoạn tạo hình, tạo kiểu. Sau đó đun qua lò gas tại nhiệt độ 1300 độ C. Sản phẩm được đun qua lò tại nhiệt độ