Từ khóa: nậm rượu cao cấp 05

Nậm rượu bát tràng 05

Nậm rượu bát tràng 05

Nậm rượu sứ Bát Tràng không chỉ có mẫu nậm rượu cổ ( theo dòng men rạn cổ), mà còn nhiều mẫu rất hiện đây, có thể nói là một dòng hàng độc đáo, mới lạ trên thị trường. Khác