Từ khóa: tháp xông trầm

Tháp xông trầm hương – thác khói chú tiểu

Tháp xông trầm hương - thác khói chú tiểu

Trên bàn trà, một tháp xông trầm với những hiệu ứng độc đáo sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, vừa thưởng trà vừa ngắm dòng chảy của khói thật tuyệt vời! Thông tin SP: Kích thước: 18x14x8 cm Chất