Từ khóa: thiền

Tháp xông trầm hương – Đạt ma ngồi thiền

Tháp xông trầm hương - Đạt ma ngồi thiên

Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam đều tin tưởng ở thế giới bên kia, trong khoảng không gian vô định, có những hình ảnh, những con người đang hướng về chúng ta, đang ở bên chúng ta hằng

Tháp xông trầm – Chú tiểu ngồi thiền mây

Tháp xông trầm - Chú tiểu ngồi thiền mây

Gốm sứ được coi là tinh hoa nghệ thuật tại các quốc gia Châu Á bởi chúng thể hiện được tinh thần và linh hồn của cả một dân tộc trong từng chi tiết mà tác phẩm đó mang theo.