Từ khóa: tìm hiểu về trà

Tìm hiểu về cây trà và các loại trà?

Tìm hiểu về cây trà và các loại trà?

Trà là thức uống phổ biến thứ 2 trên thế giới, chỉ sau nước. Tất cả các loại trà trên thế giới đều được làm từ một loại cây, gọi là cây trà (Cemellia Senensis), mọc trên các cao nguyên