Từ khóa: uống trà

Nhận biết hương vị có trong các loại trà

Nhận biết hương vị có trong các loại trà

Mùi hương là các phẩm chất của trà được cảm nhận bằng mũi. Bạn có thể thưởng thức hương trà ở cả nước trà và sợi trà vừa pha trong ấm. Tôi thường thích thưởng thức mùi hương trong ấm

Tìm hiểu về cây trà và các loại trà?

Tìm hiểu về cây trà và các loại trà?

Trà là thức uống phổ biến thứ 2 trên thế giới, chỉ sau nước. Tất cả các loại trà trên thế giới đều được làm từ một loại cây, gọi là cây trà (Cemellia Senensis), mọc trên các cao nguyên