Từ khóa: vùng trồng trà

Các vùng miền trồng trà trên bản đồ Việt nam

Các vùng miền trồng trà trên bản đồ Việt nam

Các loại trà Việt Nam bắt nguồn chủ yếu ở 3 vùng lớn, trà bắc ở Thái Nguyên, trà hương, trà ô long ở Bảo Lộc và và các loại trà shan cổ thụ ở Tây Bắc. Bản đồ các